Redigering

Alla bilder som vi digitaliserat genomgår en snabb kontroll gällande vitbalans, exponering, kontrast och färger. Dock bör man komma ihåg att den inskannade bilden förstås avgör kvaliteten på den digitala bilden. Exempelvis kan en i grunden oskarp bild inte räddas och bli skarp, eftersom den inte innehåller tillräckligt med detaljinformation att framhäva. 

Med det sagt finns det mycket man kan göra med digitala verktyg. Typiskt och mest framträdande är att vitbalansen behöver justeras på äldre diabilder och fotonegativ. Inte minst de förstnämnda kan också lida av andra ålderstecken som kräver vissa justeringar.

Ett exempel:

dia-redigeradpng
Alla ovan nämnda typer av redigering ingår i priset hos oss. Vår utgångspunkt är dock att inte justera och redigera mer än nödvändigt. Vi har inte heller resurser att detaljredigera varje bild, utan siktar på att skapa bilder som fungerar till de flesta syften. Önskar man ytterligare redigering rekommenderar vi att man väljer att erhålla de inskannade fotona som TIFF-filer. Då har man bästa möjliga utgångsläge för att på egen hand justera bilderna på det sätt man önskar.