Exempelbilder

Här nedan bifogar vi ett antal exempelbilder som vi digitaliserat från olika ursprungsformat. Man bör dock ha i åtanke att kvaliteten på det resultat man får är helt beroende av kvaliteten (i fråga om skärpa, färger osv) hos ursprungsmediet.

Dia:

Negativ: