Tips när man packar bilder


Dia

När man skickar diabilder finns det några saker som det kan vara bra att tänka på. 

  • Om du skickar diabilder och vill undvika att bilderna blir spegelvända så är det viktigt att du vänder alla dia i rätt riktning och på något sätt märker ut åt vilket håll "framsidan" är (den sida man ska titta på för att få bilden rättvänd. Ett enkelt sätt kan vara att märka den första diaramens framsida med ett "F". Som tur är är det dock enkelt att vända på en bild i något fotovisningsprogram om någon bild skulle bli fel. Stående och liggande orientering behöver du inte vända rätt, utan det sköter vi efter utförd skanning.
För att minimera risken att bilder skadas bör man undvika att skicka dem lösa en och en. Istället grupperar man dem, antingen genom att skicka bilderna i magasin eller askar, eller att man buntar ihop dem med exempelvis gummiband. Den inbördes ordning som bilderna ligger i en grupp blir samma ordning som vi skannar dem. 

Negativ och pappersfoton


Även om man skulle kunna skicka dessa i enkla kuvert, rekommenderar vi att ni skickar dem i en låda. Detta för att inte riskera att bilderna viks eller på annat sätt skadas. Man kan sedan med fördel fylla ut lådan med exempelvis papper för att förhindra att innehållet hoppar omkring.
Fotona och negativen organiseras enkelt genom att påsar/kuvert märks upp. Pappersfoton skannas i den ordning de ligger i sin "bunt", och negativen skannas i ordning efter hur de togs (i den mån det går att uttyda siffrorna på negativen).

Fraktalternativ


  • Postnords förfrankerade paket köper man enklast hos något av Postnords ombud. De finns i storlekar upp till 52x32x11 cm. Man adresserar enkelt med en penna utanpå paketet och lämnar in till sitt ombud. 
  • Skickar man i eget paket kan man om man vill själv köpa frakt på nätet. Postnords tjänst Skicka Lätt och Schenkers skickaenkelt.se är två alternativ som erbjuder detta. Där fyller man snabbt i paketets mått och vikt och får en fraktsedel att skriva ut på skrivaren som man sedan tejpar fast på paketet och lämnar in till sitt närmaste ombud.