Infraröd Dammborttagning

Damm är ett vanligt problem vid skanning av negativfilm. Även mycket små dammkorn på 35mm film förstoras upp och kan bli minst sagt iögonenfallande. Därför har Kodak utvecklat en teknik kallad Digital ICE™. Den går ut på att negativet vid sidan av att skannas med synligt ljus även belyses med infrarött ljus som skannas parallellt. Infrarött ljus fungerar så att medan det går rakt genom negativfilmen, absorberas det av dammpartiklar. Detta får till följd att varje skannat negativ får en "karta" associerad med sig som exakt visar var dammpartiklarna befinner sig. Sedan är det en relativt enkel match för en bildbehandlande mjukvara att räkna ut vad som sannolikt dolts av dammet, och detta är en bildpunkt med samma färg och ljusitensitet som den omedelbara omgivningen.

Allt detta skapar ett unikt effektivt sätt att att avlägsna damm från inskannade bilder. Mjukvaror som Photoshop och Lightroom kan visserligen även dessa redigera bort oönskat skräp. Den stora skillnaden är dock att de sistnämnda kräver att användaren manuellt upptäcker och åtgärdar varje enskilt dammkorn. Tidsödande, alltså. Dessutom är det inte praktiskt möjligt att upptäcka allt damm. Slutligen gör metoden som Digital ICE™ använder, alltså att närmast omkringliggande bildpunkter "svämmar över" dammkornen, att slutresultatet blir mer exakt än exempelvis det som fås av Lightroom. Lightroom hämtar nämligen den data som skriver över dammet från en plats på bilden som ligger relativt långt bort. Skillnaden skulle kunna beskrivas som korrigering vs retuschering.

En svaghet med den infraröda tekniken är att den inte fungerar på svartvit film då den till viss del absorberar infrarött ljus, och att Digital ICE™ därför tenderar att mappa bildens "dammkarta" fel. Detta riskerar att skapa onödiga bildkorrigeringar som försämrar bildkvaliteten. Vi använder därför inte Digital ICE™ på traditionell svartvit film. Istället är vi extra noga med den manuella dammborttagningen på sådan film, och använder i tillägg till luft även en särskild antistatisk mikrofiberduk vid rengöringen innan själva skanningen. Även diafilmen Kodachrome är känd för att delvis absorbera infrarött ljus och man brukar därför inte använda Digital ICE™ på sådan typ av film. Den skanner (Nikon 9000 ED) vi använder för denna filmtyp är dock känd som kanske den enda som klarar att använda infraröd rengöring på Kodachromefilm, då den nyttjar en särskild mildare variant som kan retuschera bort damm utan att skapa någon ytterligare bildförvrängning.