Vad är digitalisering?

Vad är digitalisering?

Med digitalisering menar man oftast att man på något sätt överför ett analogt medium till ett digitalt. Det kan vara att sampla en LP-skiva och istället lagra informationen som en MP3-fil. Eller att skanna dokument som ett steg i att övergå till det omtalade papperslösa samhället.

Själva ordet kommer från engelskans "digit" som betyder siffra. Sifferifieringen skulle man alltså istället kunna säga. Man lagrar något som representerat av siffror. Ett annat namnförslag skulle kunna vara "binärifieringen" eftersom datorer och alla digitala medier endast arbetar med 1:or och 0:or. Men visst, digitalisering låter kanske bättre. Vi har i alla fall vant oss vid det uttrycket.

Digitalisering av foton

Vad gäller skanning av exempelvis negativfilm kan det gå till så att filmen bakgrundsbelyses och sedan sitter ett antal ljuskänsliga sensorer på andra sidan och detekterar hur mycket ljus som negativet släpper igenom på en viss punkt. Det värde som fås motsvarar sedan hur ljus pixeln blir på den resulterande digitala bildens motsvarande punkt. Är det en färgbild man försöker frammana så använder skannern någon typ av filter för att enbart känna av ljus i rött, grönt eller blått. De ljusitensiteter som fås för dessa färger kombineras sedan för att kunna skapa alla färger, på liknande sätt som ett fyrfärgstryck på lite avstånd också kan generera en mängd färger.

digitaliseringjpg

Varför?

Själva iden med digitalisering då? Man kanske bara behöver nämna att en modern hårddisk rymmer tillräckligt med information för att lagra en bok av bibelns storlek sådär någon miljon gånger om, sedan är det lätt att själv komma på fördelar. Dessutom kan ju digital information kopieras och bearbetas på några ögonblick. Och slutligen försämras inte digital information. Det digitala mediet (DVD-skivan, hårddisken etc) kommer visserligen inte att hålla för evigt, men det digitala formatet gör det enkelt att i god tid överföra informationen till ett nytt och fräscht lagringsmedium. Framförallt kan man också lagra något på mer än ett ställe, vilket skapar redundans om en lagringsplats skulle fallera.