Spegelvänt

Spegelvänt

Diabilder i ram har märkligt nog aldrig fått som standard en märkning gällande från vilket håll man bör titta för att se bilden rättvänd. Många ramar har visserligen olikfärgade sidor men vilken av dessa (ofta en ljus och en mörk) som ramar in bilden rättvänd är förstås beroende av vem som monterat den. Och även om man ibland kan leta reda på en bild med text eller en miljö som man känner igen och från denna bestämma om exempelvis en blå eller vit ram representerar bilden rättvänd, så är det inte ovanligt att man vid montering helt enkelt inte följt en viss ordning utan blandat hur man vänt bilderna. 

Några knep finns dock att tillgå: I de fall dian är ramlös eller utan glas kan man ibland direkt se vilken sida som är "rätt". Kortfattat är den sida som ter sig mer blank den rättvända sidan. Man kan behöva hålla filmen i vinkel mot en lampa för att det ska framträda. Om någon sida buktar utåt är det oftast den blanka sidan.

Vissa filmsorter visar ännu tydligare vad som gäller. Ser man texten Kodachrome eller Ektachrome på dian så kan man vara säker på att den står tryckt på baksidan. De blå- eller svartvita glaslösa Agfachromeramarna är ett annat exempel: Den vita sidan representerar där i de allra flesta fall framsidan.

Med diafilm som ligger mellan två glas- eller plastskivor är det däremot ibland omöjligt att avgöra. Vill man vara alldeles säker på hur en sådan bild ska betraktas så måste man ta isär ramen och studera filmen inuti. Även om detta inte är särskilt komplicerat kan det beroende på hur många bilder man har vara tidsödande, och i slutändan tycker man kanske inte att det är så viktigt att alla bilder blir rättvända. Har man inte tidigare förvarat bilderna i en viss riktning är det kanske inte mer noga nu. De bilder som man irriterar sig på att de är felvända är ju i allmänhet sådana om innehåller text, eller där man känner igen omgivningen, och lyckligtvis kan man med enkla medel korrigera en sådan bild även efter att den digitaliserats.

Att vända tillbaka en bildfil

Det finns förstås många sätt att göra detta på. Har man Windows installerat på sin dator räcker det med att man använder det inbyggda ritprogrammet Paint. Man öppnar den spegelvända bildfilen, väljer fliken "Start", alternativet "Rotera" och i menyn "Vänd vågrätt". Sedan sparar man ner ändringen och bilden är rättvänd. Klart!

Med denna metod i bakfickan korrigerar man snabbt allt som eventuellt inte förvarats rättvänt i magasinet eller lådan.

spegelvnd diabild i paintjpg