Så maximerar du hållbarheten hos dina dia och negativ.

Så maximerar du hållbarheten hos dina dia och negativ.

Diabilder och negativ var aldrig utformade för att arkiveras och lagras under långa tidsperioder. Alla typer av färgfilm drabbas gradvis av bleknande färger och ofta sker detta i olika takt för olika färger vilket leder till en skev vitbalans. Även andra aspekter som skärpa och dynamiskt omfång degraderas. Vissa filmer klarar sig dock bättre än andra. Svartvit film använder sig av silverkristaller för att skapa själva bilden och dessa är mer beständiga än många andra typer av film. Vad gäller färg är annars det välkända märket Kodachrome ovanligt bra på att stå emot tiden. Även här kan detta härröras ur en särskild teknik för att skapa filmens emulsionslager, alltså det lager som utgör själva bilden. 

Hur ska man då lagra sina gamla negativ och diabilder för att de inte ska försämras i onödan?

Huvudregeln vad gäller yttre förutsättningar är förvara bilderna mörkt och att inte utsätta dem för alltför hög luftfuktighet eller stora skiftningar i temperatur. Vill man gå ett steg längre ser man till att använda en helt vakuumförsluten box och kastar ner en bunt med kiselgelpåsar ("silica gel"). Alltså samma typ som ofta följer med i lådan när man beställer elektronik, och som man ombeds att inte äta. Dessa kan beställas för en måttlig penning och bidrar till att hålla luften i lådan torr.
I övrigt måste man tyvärr inse att tiden har en riktning vad gäller hållbarheten hos analoga medier.